Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9164 [X]

Grodzisk, dnia 26 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o uchyleniu niektórych aktów prawnych

Art. 1.

Uchyla się:

  1. Rozporządzenie Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 stycznia 2012 roku,
  2. Zarządzenie Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 roku,
  3. Zarządzenie Kanclerza o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja z dnia 7 lutego 2016 roku,
  4. Zarządzenie Kanclerza o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 stycznia 2016 roku.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny