Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 9167 [X]

Almera, dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Rady Królestwa

o wprowadzeniu Praw Kardynalnych

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Piotr II Grzegorz
Jaśnie Oświecony Diuk Mikołaj Torped
Jaśnie Wielmożny Pan Laurencjusz MaHi at Atera
Jaśnie Wielmożny Pan Fryderyk von Hohenzollern
Wielmożna Wicehrabina Yennefer Heach
Wierny Obywatel Siergiusz Asketil

stanowimy, co następuje:

Przepisy wprowadzające prawa kardynalne

Art. 1.

1. Niniejsza uchwała ma moc uchwały zmieniającej prawa fundamentalne.
2. Uchyla się prawa fundamentalne Królestwa Baridasu z dnia 20 października 2013 roku.
3. Niniejszą uchwałę publikuje się jako dwie odrębne pozycje we właściwym publikatorze aktów normatywnych. Pierwszą pozycję stanowią prawa kardynalne, a drugą przepisy je wprowadzające.

Art. 2.

Prawa kardynalne wchodzą w życie z dniem ich podpisania przez Króla.

(—) Tomasz Ivo Hugo
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny