Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 9175 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 stycznia 2017 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2017

o zawieszeniu Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1.

Zawiesza się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii o podatkach i opłatach prowincjonalnych na okres trwający do 1 marca 2017 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny