Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9184 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2017 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie utworzenia Państwowego Instytutu Kartograficznego

Art. 1.

W Rozporządzeniu Ministra ds. Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 27 października 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

  1. w art. 1 ust. 1 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: Państwowy Instytut Kartograficzny (PIK).
  2. w art. 3 dodaje się ust 8 w brzmieniu: PIK jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.

Art. 2.

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

  1. w art. 4 ust. 4 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: Państwowy Instytut Kartograficzny.
  2. w art. 6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: Państwowego Instytutu Kartograficznego.
  3. art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: zarządza Parkiem Stołecznym, Grodziską Agencją Prasową i Państwowym Instytutem Kartograficznym.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny