Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 919 [X]

Grodzisk, dnia 1 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 31 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Filip Gaffke
Data i miejsce urodzenia: 27.01.1991
Miejsce zamieszkania: Gdańsk
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-14 (17)
Identyfikator: A8165

Przeglądając strony internetowe Sarmacji,doszedłem do
wniosku,że wiele rzeczy które oferuje KS można wykonac po
nadaiu obywatelstwa sarmackiego.Chcę aktywnie uczestinczyc w
życiu politycznym Kraju.A do tego niezbędne jest
obywatelstwo.Chce miec wplyw,na to,kto rządzi Sarmacją.Kto
decyduje o naszych losach.Chcę równierz nie byc
dyskryminowanym przez to,że jestem mieszkancem,a nie
pełonoprawnym obywatelem.Możliwośc piastowania stanowisk
panstwowych jest równierz bardzo kusząca.No i oczywiscie
możliwosc czynnego udziału w życiu lokalnych
społeczności.Posiadanie obywatelstwa jest również mile
widziane przez przysłych pracodawców.Jednymi słowy posiadanie
obywatelstwa jest niezbędne aby prowadzic aktywne życie w
Sarmacji!

Alexander Wurd

Adres IP: 217.153.241.134
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny