Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9202 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczeń państwowych

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i Sclavinii, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, nagradzamy niżej wymienione mieszkanki i niżej wymienionych mieszkańców Sarmacji za ich działalność w II kwartale AD 2016 (kwiecień-czerwiec):

Za osiągnięcia na polu zakładanych tematów na forum, opublikowanych na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

Brązowy medal orderu Awangardy

 1. David de Hoenhaim,
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski,
 3. Daniel Günther,
 4. Misza Korab-Kaku,
 5. Fryderyk von Hohenzollern,
 6. Zbyszko von Thorn-Broniek,
 7. Baszar Svensson at Atera,
 8. Karol Smykla,
 9. Juliette Alatriste,
 10. Piotr II Grzegorz,
 11. Aaron Ramsey,
 12. Bartłomiej Czapka,
 13. Avril von Levengothon,
 14. Ignacy Popow-Chojnacki.

Srebrny medal orderu Awangardy

 1. Carmen Laurent,
 2. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste,
 3. Ignacy Urban de Ruth,
 4. John Rasmusen,
 5. Michał Michaelus,
 6. Mateusz von Thorn-Chojnacki,
 7. Jan Zaorski,
 8. Daniel Krak,
 9. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser,
 10. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán,
 11. Albert Felimi-Liderski,
 12. Nikodem Thiefs,
 13. Michal Malys,
 14. Serieus Ahabejż.

Złoty medal orderu Awangardy

 1. Henryk Wespucci,
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman,
 3. Kacper Chatliński,
 4. Xiyang Lao-Che,
 5. Adam Jerzy Piastowski,
 6. Orjon von Thorn-Surma,
 7. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 8. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 9. Jan Grimknur,
 10. Julian Fer at Atera,
 11. Krzysztof Czuguł-Chan,
 12. Jack von Horn,
 13. Otto von Spee-Asketil,
 14. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski,
 15. Ludwik Tomović,
 16. Defloriusz Dyman Wander.

Brązowy krzyż orderu Awangardy

 1. Leszek de Ruth,
 2. Paulus Buddus,
 3. Gotfryd Slavik de Ruth,
 4. Irmina de Ruth y Thorn,
 5. Roland Heach-Romański,
 6. Yennefer Heach,
 7. Andrzej Fryderyk,
 8. Mustafa Owski,
 9. Malcher Estery Naw.

Srebrny krzyż orderu Awangardy

 1. Wojciech Hergemon.

Złoty krzyż orderu Awangardy

 1. Robert Janusz von Thorn,
 2. Guedes de Lima,
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera.

 

 

Za osiągnięcia w zdobywaniu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi:

Brązowy medal orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Misza Korab-Kaku,
 2. Fryderyk von Hohenzollern,
 3. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser,
 4. Zbyszko von Thorn-Broniek,
 5. Mikołaj Torped,
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski,
 7. Jan Grimknur,
 8. Daniel Krak,
 9. Nikodem Thiefs,
 10. Ignacy Popow-Chojnacki,
 11. Aaron Ramsey,
 12. Heweliusz Popow-Chojnacki,
 13. Baszar Svensson At Atera,
 14. Jan Dmowski y Potocki,
 15. Patryk Pulikowski,
 16. Vitold Pisaequino.

Srebrny medal orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Daniel Günther,
 2. Julian Fer at Atera,
 3. Albert Felimi-Liderski,
 4. Jan Zaorski,
 5. Ignacy Urban de Ruth.

Złoty medal orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 2. Defloriusz Dyman Wander,
 3. Orjon von Thorn-Surma,
 4. Henryk Wespucci,
 5. Xiyang Lao-Che,
 6. Malcher Estery Naw,
 7. Carmen Laurent,
 8. Michał Michaelus,
 9. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán,
 10. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 11. Juliette Alatriste,
 12. Adam Jerzy Piastowski,
 13. Kacper Chatliński,
 14. Serieus Ahabejż,
 15. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste,
 16. Jack von Horn,
 17. Piotr II Grzegorz.

Brązowy krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman,
 2. Gotfryd Slavik de Ruth,
 3. Yennefer Heach,
 4. Leszek de Ruth,
 5. Andrzej Fryderyk,
 6. Ludwik Tomović,
 7. Otto von Spee-Asketil,
 8. Mustafa Owski,
 9. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski,
 10. Irmina de Ruth y Thorn.

Srebrny krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Wojciech Hergemon,
 2. Guedes de Lima,
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 4. Roland Heach-Romański,
 5. Paulus Buddus,
 6. John Rasmusen,
 7. Krzysztof Czuguł-Chan.

Złoty krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Robert Janusz von Thorn.

 

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Brązowy medal orderu Dalii

 1. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski,
 2. Karol Smykla,
 3. Xiyang Lao-Che,
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 5. Adam Jerzy Piastowski,
 6. Juliette Alatriste.

Srebrny medal orderu Dalii

 1. Paulus Buddus,
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera.

Złoty medal orderu Dalii

 1. Sorcha Raven,
 2. Carmen Laurent,
 3. Yennefer Heach.

Brązowy krzyż orderu Dalii

 1. Robert Janusz von Thorn.

Złoty krzyż orderu Dalii

 1. Orjon von Thorn-Surma.

 

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Brązowy medal orderu Ognia

 1. Nikodem Thiefs,
 2. Paviel von Thorn-Broniek,
 3. Xiyang Lao-Che,
 4. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser,
 5. Albert Felimi-Liderski,
 6. Leszek de Ruth,
 7. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni.

Srebrny medal orderu Ognia

 1. Mustafa Owski.

Złoty krzyż orderu Ognia

 1. Michał Michaelus,
 2. Juliette Alatriste,
 3. Zbyszko von Thorn-Broniek,
 4. Robert Janusz von Thorn,
 5. Ludwik Tomović.

 

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat:

Brązowy medal orderu Liry

 1. Robert Janusz von Thorn,
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman,
 3. Roland Heach-Romański,
 4. Mikołaj Torped,
 5. Aaron Ramsey.

Srebrny medal orderu Liry

 1. Wojciech Hergemon,
 2. Gotfryd Slavik de Ruth,
 3. Defloriusz Dyman Wander,
 4. Yennefer Heach,
 5. Irmina de Ruth y Thorn,
 6. Adam Jerzy Piastowski.

Złoty medal orderu Liry

 1. Paulus Buddus,
 2. Krzysztof Czuguł-Chan.

 

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy:

Brązowy medal orderu Harfy

 1. Jakub Ludowski,
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 3. Yennefer Heach,
 4. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski.

Srebrny medal orderu Harfy

 1. Robert Janusz von Thorn,
 2. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán.

Złoty krzyż orderu Harfy

 1. John Rasmusen.

 

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad:

Brązowy medal orderu Pióra

 1. Heweliusz Popow-Chojnacki,
 2. Karol Smykla,
 3. Malcher Estery Naw,
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 5. Konrad Jakub Arped-Friedman,
 6. Mustafa Owski,
 7. Jan Zaorski,
 8. Rihanna Aureliuš-Sedrovski,
 9. Jack von Horn,
 10. Roland Heach-Romański.

Srebrny medal orderu Pióra

 1. Daniel Günther,
 2. Yennefer Heach,
 3. Zbyszko von Thorn-Broniek,
 4. Carmen Laurent,
 5. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 6. Fryderyk von Hohenzollern.

Złoty medal orderu Pióra

 1. Leszek de Ruth,
 2. Henryk Wespucci,
 3. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski,
 4. Irmina de Ruth y Thorn,
 5. Otto von Spee-Asketil,
 6. Laurencjusz Ma Hi at Atera.

Brązowy krzyż orderu Pióra

 1. Guedes de Lima,
 2. Serieus Ahabejż,
 3. Ludwik Tomović.

Srebrny krzyż orderu Pióra

 1. Wojciech Hergemon,
 2. Michał Michaelus,
 3. Robert Janusz von Thorn.

Srebrny krzyż orderu Pióra

 1. Gotfryd Slavik de Ruth.

 

  

Za osiągnięcia w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji:

Brązowy medal orderu Architektów

 1. Avril von Levengothon.

Srebrnwy medal orderu Architektów

 1. Roland Heach-Romański.

Złoty medal orderu Architektów

 1. Wojciech Hergemon,
 2. Andrzej Fryderyk.

Brązowy krzyż orderu Architektów

 1. Krzysztof Czuguł-Chan.

  

  

Za osiągnięcia na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego:

Brązowy medal orderu Biurokratów

 1. Piotr II Grzegorz,
 2. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski,
 3. Carmen Laurent,
 4. Ignacy Popow-Chojnacki,
 5. Yennefer Heach,
 6. Henryk Wespucci,
 7. Malcher Estery Naw,
 8. Juliette Alatriste,
 9. Adam Jerzy Piastowski,
 10. Mikołaj Torped.

 Srebrny medal orderu Biurokratów

 1. Mustafa Owski,
 2. Krzysztof Czuguł-Chan,
 3. Daniel Krak,
 4. Misza Korab-Kaku,
 5. Mustafa Owski,
 6. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 7. Fryderyk von Hohenzollern,
 8. Roland Heach-Romański.,

Złoty medal orderu Biurokratów

 1. Andrzej Fryderyk,
 2. Leszek de Ruth,
 3. Guedes de Lima,
 4. Orjon von Thorn-Surma,
 5. Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 6. Robert Janusz von Thorn.

Brązowy krzyż orderu Biurokratów

 1. Paulus Buddus.

 

 

Za osiągnięcia na polu działalności w Sejmie Księstwa:

Brązowy medal orderu Prawa

 1. Daniel Krak,
 2. Henryk Wespucci,
 3. Albert Felimi-Liderski.

 Srebrny medal orderu Prawa

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste,
 2. Misza Korab-Kaku,
 3. Adam Jerzy Piastowski,
 4. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 5. Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 6. Fryderyk von Hohenzollern.

Złoty medal orderu Prawa

 1. Andrzej Fryderyk,
 2. Orjon von Thorn-Surma,
 3. Yennefer Heach,
 4. Roland Heach-Romański,
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski.

Brązowy krzyż orderu Prawa

 1. Robert Janusz von Thorn.

   

  

Za osiągnięcia na polu działalności w Rządzie Księstwa:

Brązowy medal orderu Salamandry

 1. Henryk von Thorn-Leszczyński.

Srebrny medal orderu Salamandry

 1. Krzysztof Czuguł-Chan,
 2. Misza Korab-Kaku,
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski.

Złoty medal orderu Salamandry

 1. Orjon von Thorn-Surma,
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera.

Złoty krzyż orderu Salamandry

 1. Robert Janusz von Thorn.

   

  

Za osiągnięcia na polu sprawiedliwego i sprawnego wyrokowania

Srebrny medal orderu Sprawiedliwości

 1. Mateusz von Thorn-Chojnacki,
 2. Defloriusz Dyman Wander.

Złoty medal orderu Sprawiedliwości

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman.

Brązowy krzyż orderu Sprawiedliwości

 1. Wojciech Hergemon.

   

  

Za osiągnięcia na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych

Krzyż Wielki orderu Legii Honorowej;

 1. Gotfryd Slavik de Ruth.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą orderu Legii Honorowej;

 1. Jack von Horn.

Krzyż Komandorski orderu Legii Honorowej;

 1. Paulus Buddus,
 2. Irmina de Ruth y Thorn,
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera.

Krzyż Oficerski orderu Legii Honorowej

 1. David de Hoenhaim,
 2. Daniel Günther,
 3. Konrad Jakub Arped-Friedman,
 4. Henryk Wespucci,
 5. Bartłomiej Czapka,
 6. Mustafa Owski.

Krzyż Żołnierski orderu Legii Honorowej

 1. Mateusz von Thorn-Chojnacki,
 2. Carmen Laurent,
 3. Baszar Svensson at Atera,
 4. Julian Fer at Atera,
 5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 6. Nikodem Thiefs,
 7. Xiyang Lao-Che,
 8. Tomasz Liberi,
 9. Tytus Aureliusz-Chojnacki.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny