Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9208 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 lutego 2017 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 4/2017

w sprawie powołania Regenta

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 7 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii postanawiamy:

§ 1.

Powołać na urząd Regenta Królestwa Teutonii Carmen Laurent (AG472).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, a traci moc wraz z dniem 19 lutego 2017 roku.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny