Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 921 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 pkt 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. pozbawiam obywatelstwa sarmackiego:

  1. Pana ŁUKASZA DE RIEUX — w związku z objęciem funkcji publicznej głowy państwa w Królestwie Nowej Teutonii,
  2. Pana JAKOBA M. — w związku z uzyskaniem obywatelstwa państwa obcego Królestwa Nowej Teutonii,
  3. Pana PAWŁA STROŃSKIEGO — w związku z uzyskaniem obywatelstwa państwa obcego Królestwa Nowej Teutonii,
  4. Pana MICHAŁA MOCKIEWICZA — w związku z uzyskaniem obywatelstwa państwa obcego Królestwa Nowej Teutonii.

(Grodzisk, 3 stycznia 2007 r. Uchylam § 1 pkt 1 Postanowienia jako sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. (—) Piotr Mikołaj.)

(Grodzisk, 3 stycznia 2007 r. Dokonano sprostowania omyłki drukarskiej w § 1 Postanowienia, polegającej na błędnym odwołaniu do obowiązujących przepisów prawa. Było: „na podstawie art. 6 pkt 2”. (—) Piotr Mikołaj.)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny