Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiNominacje urzędników, poz. 9211 [X]

Eldorat, dnia 13 lutego 2017 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

w sprawie odwołania Wicekonsula Sclavinii (uchylony)

§1.

Na podstawie art. 7 ust. 5 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 roku (Dz. P. poz. 9141, tekst jedn.) postanawia się odwołać Ignacego Popowa-Chojnackiego (AG113) z urządu Wicekonsula Sclavinii.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogloszenia.

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny