Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 9215 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2017 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Walnym

Art. 1.

Art. 3. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. ["Inicjatywę ustawodawczą posiada Książę, co najmniej dwóch posłów, członkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele prowincji."] otrzymuje brzmienie: Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Książę, co najmniej dwóch posłów, członkowie Rady Ministrów, namiestnicy lub stosownie umocowani przez nich przedstawiciele prowincji, członkowie Naczelnej Izby Architektury, grupa minimum 5 sarmackich obywateli.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny