Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 9230 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lutego 2017 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2017

o hymnie

Art. 1

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016 o symbolach narodowych i świętach Teutończyków dodaje się artykuł 4a o tytule „Hymn” i następującym brzmieniu:

  1. Hymnem Królestwa Teutonii jest „Pieśń Banitów”.
  2. Melodią hymnu Królestwa Teutonii jest „Pe-al nostru steag e scris Unire”, którą zawiera załącznik nr 7.
  3. Tekst hymnu Królestwa Teutonii zawiera załącznik nr 8.

 

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny