Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9252 [X]

Srebrny Róg, dnia 8 marca 2017 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 6/2017

ws. stwierdzenia utraty obywatelstw Królestwa Teutonii

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., stwierdzamy, że

§1

na podstawie art. 2. ust. 3. pkt. b. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim obywatelstwo Królestwa Teutonii utracili:

  1. Carlos Lorenzo de Medici y Zep (AF889) wraz z dniem 10 lutego 2017 r.
  2. Bonawentura Czajkowski (AG210) wraz z dniem 26 lutego 2017 r.

§2

na podstawie art. 2. ust. 3. pkt. d. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim, obywatelstwo Królestwa Teutonii utracił Daniel January von Tauer-Krak (AG003) wraz z dniem 28 lutego 2017 r.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny