Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9253 [X]

Grodzisk, dnia 8 marca 2017 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Postanawiam o emisji znaczka "10 lat Sclavinii" o nominale 10 000 lt w ilości 40 egzemplarzy.
Cena sprzedaży znaczka na poczcie ustalona zostaje na kwotę 10 000 lt. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Rady Ministrów (G00001). Wzór znaczka określony jest w załączniku.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2017 roku o godzinie 19:50.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny