Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9255 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 marca 2017 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 1/2017

w sprawie odwołania Lorda Kustosza

Na podstawie Art. 5., ust. 1 Postanowienia Lady Koadiutor w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 31 października 2016 r., postanawia się co następuje:

 

§1

Odwołuje się Nikodema Thiefsa (AF099) z urzędu Lorda Kustosza Królestwa Teutonii.

 

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jan Dagobard ik Thorn-Mákovski
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny