Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9259 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 marca 2017 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 2/2017

w sprawie powołania Lorda Kustosza

Na podstawie Art. 5., ust. 1 Postanowienia Lady Koadiutor w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 31 października 2016 r., postanawia się co następuje:

 

§1

1. Powołuje się Vanderleia Bouboulina-à-la-Triste (AG287) na urząd Lorda Kustosza Królestwa Teutonii.

2. Wyżej wymienionemu powierza się wszelkie prawa i obowiązki Lorda Kustosza Królestwa Teutonii zawarte w Art. 3. Postanowienia Lady Koadiutor w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 31 października 2016 r.

 

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jan Dagobard ik Thorn-Mákovski
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny