Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9262 [X]

Grodzisk, dnia 13 marca 2017 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczków

§ 1.

Postanawiam o emisji znaczka "Złoty Puchar F1" o nominale 10 000 lt w ilości 28 egzemplarzy. Znaczek nie będzie dostępny w sprzedaży na poczcie, zaś jego cała emisja trafi na konto Krzysztofa hrabiego von Thorn-Macaka (A1847). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1.

§ 2.

Postanawiam o emisji znaczka "Srebrny Puchar F1" o nominale 2 000 lt w ilości 28 egzemplarzy. Znaczek nie będzie dostępny w sprzedaży na poczcie, zaś jego cała emisja trafi na konto Krzysztofa hrabiego von Thorn-Macaka (A1847). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 2.

§ 3.

Postanawiam o emisji znaczka "Brązowy Puchar F1" o nominale 300 lt w ilości 28 egzemplarzy. Znaczek nie będzie dostępny w sprzedaży na poczcie, zaś jego cała emisja trafi na konto Krzysztofa hrabiego von Thorn-Macaka (A1847). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 3.

§ 4.

  1. Zwalniam wnioskodawcę z opłat za emisję znaczków. 
  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2017 roku o godzinie 23:59.

ZAŁĄCZNIK NR 1:

ZAŁĄCZNIK NR 2:

ZAŁĄCZNIK NR 3:

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny