Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 927 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marek Burzyński
Data i miejsce urodzenia: 04.03.1994r. Częstochowa
Miejsce zamieszkania: Skrzydlów
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-01 (154)
Identyfikator: A7547

Powinienem dostać obywatelstwo, ponieważ jestem młodym i
energicznym człowiekiem. Interesuje się polityką i chciałbym
brać udział w głosowaniach, a w przyszłości brać wnich
udział. Zawsze kariera polityczna była dla mnie marzeniem.
Jestem wykształcony ukończyłem szkołę w Grodzisku, a Sarmacja
potrzebuje wykształconych. Myslę, że jestem odpowiedni do
bycia obywatelem Księstwa Sarmacji i bardzo tego chcę. Mam
nadzieję, że moja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Maek Burzyński

Adres IP: 195.205.202.27
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny