Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 9270 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej

  1. JKW Defloriusza Dymana Wandera [A0441]
  2. JKW Piotra II Grzegorza [A1952]
  3. Avrila von Levengothona [A7169]

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Andrzej Fryderyk,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny