Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 9273 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji Marszałka TK oraz asesora

§1.

Na podstawie art. 32m ust. 2 w zw. z art. 32m ust. 1 oraz art. 32l. ust. 2. w zw. z art. 32l. ust. 1. pkt 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. stwierdzam utratę funkcji Marszałka i asesora Trybunału Koronnego, w związku ze złożoną rezygnacją przez Konrada Jakuba baroneta Arpeda-Friedmana

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny