Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 9280 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2017 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie przyjęcia o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
i ustawy — Regulamin Sejmu:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 73;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 55 (75,34%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem: 111 (62,01%, 27 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu: 68 (37,99%, 13 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 47 (15 wyborców).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa została przyjęta w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny