Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9290 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania lenna

  1. Nadajemy Sorchy Raven w lenno hrabstwo Ravenspell, znajdujące się w Królestwie Baridasu, nakazując jej ustalenie położenia z właściwym organem Królestwa, opiekę nad lennem oraz ogłaszając, iż przysługiwać jej będzie tytuł Wiedźmiej Hrabiny.
  2. Równocześnie odbieramy lenno  Czarci Jar, znajdujące się w Starosarmacji, pozostawiając jednak tytuł lenny, jak w pkt. 1.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny