Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9291 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2017 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wysokości kwot Programu Pracy Społecznej (uchylony)

Na podstawie art. 16. ust. 2. i 3. Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się kwotę o której mowa w art. 16. ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, przeznaczoną cotygodniowo do podziału między beneficjentów Programu Pracy Społecznej, w wysokości 125 000 Ⱡ.


  2. Ustala się kwotę maksymalną o której mowa w art. 16. ust. 3. Ustawy o finansach publicznych, jaka przysługuje pojedynczemu beneficjentowi Programu Pracy Społecznej, w wysokości 4 000 Ⱡ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 roku.

(—) Konrad J. bnt Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny