Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 9301 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 322

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

Art. 35 ust. 1 pkt 8. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku ("podejmowania, w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi") otrzymuje brzmienie: podejmowania, w porozumieniu z Księciem Sarmacji, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny