Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9302 [X]

Grodzisk, dnia 1 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie przejęcia władzy przez Komitet Narodowy Baridasu (uchylony)

W związku z pilną potrzebą drastycznych zmian w Księstwie Sarmacji, mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny i obywateli, poczuwając się do obowiązku ochrony wolności i swobód obywatelskich, z dniem dzisiejszym zarządza się, co następuje:

Art. 1.

  1. Naczelną władzę w państwie, w miejsce Rady Ministrów, przejmuje Komitet Narodowy Baridasu.
  2. Komitet składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków zarządu.

Art. 2.

Komitet działa we współpracy z partią Głos Pusty oraz jej Wodzem.

Art. 3.

  1. Komitet przejmuje obowiązki i kompetencje Rady Ministrów, Sejmu Wielkiego oraz Trybunału Koronnego.
  2. Komitet sprawuje władzę absolutną w Księstwie Sarmacji.

Art. 4.

Oddelegowanym do pełnienia obowiązków Wodza państwa, zostaje wiceprezes Komitetu.

Art. 5.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
  2. Zarządzenie traci moc obowiązującą z dniem 2 kwietnia 2017 roku.

 


 

ZAŁĄCZNIK
Akt założycielski Komitetu Narodowego Baridasu

(—) Konrad J. bnt Arped-Friedman
Wódz i Kanclerz Rzeszy Sarmackiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny