Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9312 [X]

Almera, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ordonans Króla Baridasu z mocą praw kardynalnych

o zmianie praw kardynalnych

Art. 1.

Na podstawie art. 1. ust. 6 praw kardynalnych z dnia 27 stycznia 2017 roku w prawach tych słowo "konstytucja" lub jego formy zastępuje się słowem "uniwersał" lub jego formami.

Art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny