Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9318 [X]

Almera, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Strażnika Kluczy

z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania urzędników królestwa (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku:

1) powołuję Laurencjusza Ma Hi at Atera na stanowisko Marszałka Baridasu, polecając mu zaproponowanie Strażnikowi Kluczy innych członków dworu;
2) powołuję Mikołaja Torpeda na stanowisko Strażnika Pieczęci;
3) powołuję Paulusa Buddus na stanowisko Pretora.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia. Porucza się Marszałkowi Baridasu jego umieszczenie w Dzienniku Praw.

 

(—) Piotr II Grzegorz
Strażnik Kluczy

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny