Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 932 [X]

, dnia 6 stycznia 2007 r.

Zarządzenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 96/2007

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Marchii Teutońskiej

Stwierdzając wygaśnięcie dwóch mandatów senatoraskich, na podstawie art. 4 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Marchii Teutońskiej według następującego kalendarza:

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny