Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9323 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o orderach i odznaczeniach prowincji

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować "Dekret Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji" w sposób taki, iż:

    1. art. 1 ust. 1 ("Ordery nadawane za szczególne zasługi poczynione na rzecz Starosarmacji tylko i wyłącznie obywatelom Księstwa Sarmacji zamieszkałym na terenie Starosarmacji i posiadającym Obywatelstwo Starosarmackie.") otrzymuje brzmienie: "Ordery nadawane za szczególne zasługi poczynione na rzecz Starosarmacji tylko i wyłącznie obywatelom Księstwa Sarmacji."
    2. art. 1 ust. 2 ("Odznaczenia (krzyże) przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być: 1. obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji zamieszkałym na terenie Starosarmacji; 2. obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji nie zamieszkałym na terenie Starosarmacji.") otrzymuje brzmienie: "Odznaczenia (krzyże) przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji."
    3. art. 5 ust. 1 ("Order Pogodnego Słońca nadawany jest za znaczne zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach.") otrzymuje brzmienie: "Order Jedwabnej Onucy nadawany jest za znaczne zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach."

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel mar. Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny