Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9339 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 4/2017

ws. stwierdzenia utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii

Na podstawie art. 2. Edyktu Króla Teutonii nr 1/2016 o delegacji kompetencji dla Lorda Koadiutora i art. 2. ust. 3. pkt. b. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim, stwierdza się utratę obywatelstwa Królestwa Teutonii przez:

Jego Książęcą Mość Krzysztofa Stanisława Michała Kwaziego (T0005) wraz z dniem 4 kwietnia 2017 r.

(—) Jan Dagobard ik Thorn-Mákovski
Lord Koadiutor Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny