Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne konstytucje Baridasu, poz. 934 [X]

Almera, dnia 7 stycznia 2007 r.

Proklamacja Króla Baridasu

o zmianie Konstytucji Baridasu (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Za radą naszego Gubernatora, Pani Lilianny de Folvil-Arped, postanawiamy nadać następujące brzmienie artykułowi drugiemu Konstytucji Baridasu:

  1. Władza suwerenna w Baridasie należy do Króla.
  2. Król mianuje następcę w porozumieniu z Senatem i Gubernatorem.
  3. Władzę ustawodawczą w Baridasie sprawują Król i Senat.
  4. Władzę wykonawczą w Baridasie sprawują Gubernator i Rząd.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny