Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 9347 [X]

Grodzisk, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji Prefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. w związku art. 3 ust. 5 i 3 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, stwierdzam utratę funkcji Prefekta Generalnego pełnionej przez Ignacego Popowa-Chojnackiego (AG113) z powodu utraty aktywności obywatelskiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny