Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 936 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marek Burzyński
Data i miejsce urodzenia: 03.04.1994 Częstochowa
Miejsce zamieszkania: Skrzydlów (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-01 (156)
Identyfikator: A7547

Moim uzasadnieniem dostania obwatelstwa jest to, że już od
dawna chciałem głosować w wyborach. Jak byłem mały zawsze
wrzucałem karte z głosowań za mamę i tatę. Teraz kiedy jest
możliwość żebym to ja decydował na kogo będzie oddany głos w
wyborach, a nie przez rodziców muszę z tej możliwości
skorzystać. Drugim uzasadnieniem jest to, że zawsze chciałem
być kimś ważnym, a bez obywatelstwa to jest praktycznie
niemożliwe.

Marek Burzyński

Adres IP: 195.205.202.27
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny