Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 9362 [X]

Grodzisk, dnia 8 maja 2017 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następującej zmiany:

  1. Artykuł 4, ustęp 2 („Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi. Aby zadość prawu uczynić, musi być on aktywnym w rozumieniu przepisów ustawy o obywatelstwie Księstwa, właściwie dla samorządowej funkcji publicznej, w dniu zwołania Sejmiku na obrady.”) nową formę przyjmuje:
    Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi, jeśli tylko w momencie Sejmiku zwołania chociaż pięć punktów aktywności, w myśl Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w ostatnich 30 dniach wykazał.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny