Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9366 [X]

Grodzisk, dnia 11 maja 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować "Dekret Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych" w sposób taki, iż:

    1. Do art. 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "Opłat nie pobiera się od osób, których łączny stan posiadanych kont bankowych wynosi mniej niż 10 000 lt."

Art. 2. [Przepis końcowy]

  1. Umarza się roszczenia w stosunku do osób, które nie były w stanie uiścić należnych opłat z powodu zbyt niskiego salda konta.
  2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel mar. Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny