Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 937 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Nikolaj Engel
Data i miejsce urodzenia: Poznań 8.12.95
Miejsce zamieszkania: Poznań (GEL)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-21
Identyfikator: A8191

Nazywam się Nikolaj Engel. Mieszkam w Sarmacji od 15 dni.
Pracuję w firmie budowniczej Elit Bud. Wolałbym jednak
pracować jako dziennikarz. Jestem już zarejestrowany w Gońcu
Czarnoleskim, jednak nie mam uprawnień do " pracy". Myślę, że
gdybym miał obywatelstwo szybko zdobyłbym te urpawnienia.
Oprócz tego chciałbym w mojej prowincji( Gelloni) założyć
nową gazetę. Zgłosiłem już w tej sprawie wniosek do
namiestnika. Niestety na razie nie dostałem odpowiedzi. Nie
wiem, czy wynika to z mojej niskiej pozycji społeczej, czy
też z faktu, iż być może nie otrzymał e- maila. Ostatnim
argumentem jest mój wiek. Mimo 11 lat nie interesuję się tym
czym moi rówieśnicy. Pragnę być dorosły i tworzyć świat. Taką
możliwość daje mi KS, dlatego proszę o poztytywne rozpatrzenie
mojego podania.
Z poważaniem
Nikolaj Engel

Nikolaj Engel

Adres IP: 83.23.1.180
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny