Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9373 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczeń państwowych

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i Sclavinii, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, nagradzamy niżej wymienione mieszkanki i niżej wymienionych mieszkańców Sarmacji za ich działalność w I kwartale AD 2017 (styczeń-marzec):

Za osiągnięcia na polu zakładanych tematów na forum, opublikowanych na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

Brązowy medal orderu Awangardy

 1. Henryk von Thorn-Leszczyński
 2. Nikodem Thiefs
 3. Daniel Maksymilian Von Schwarz-Saryoni
 4. Arcadio Deliart
 5. Carmen Laurent
 6. Otto von Spee-Asketil
 7. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 8. Michał Michaelus
 9. Tomasz Liberi
 10. Matiz Żeleziński
 11. Heweliusz Popow-Chojnacki

Srebrny medal orderu Awangardy

 1. Jack von Horn
 2. Julian Fer at Atera
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski
 4. Mikołaj Torped
 5. Orjon von Thorn-Surma
 6. Paulus Buddus
 7. Peter West

Złoty medal orderu Awangardy

 1. Mustafa Owski
 2. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 3. Daniel January von Tauer-Krak
 4. Paweł Plata
 5. Defloriusz Dyman Wander
 6. Henryk Wespucci
 7. Wojciech Hergemon
 8. Krzysztof von Thorn-Macak
 9. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski
 10. Krzysztof Czuguł-Chan
 11. John Rasmusen
 12. Sorcha Raven
 13. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 14. Ignacy Popow-Chojnacki
 15. Juliette Alatriste
 16. Patryk Vindsor
 17. Paviel Gustolúpulo

Brązowy krzyż orderu Awangardy

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Tymoteusz von Hohenzollern
 3. Guedes de Lima
 4. Fryderyk von Hohenzollern
 5. Adam Jerzy Piastowski
 6. Gotfryd Slavik dDe Ruth
 7. Yennefer Heach

Srebrny krzyż orderu Awangardy

 1. Piotr II Grzegorz
 2. Jihymed Niezyd
 3. Konrad Jakub Arped-Friedman

Złoty krzyż orderu Awangardy

 1. Robert von Thorn
 2. Roland Heach-Romański
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera

 

Za osiągnięcia w zdobywaniu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi:

Brązowy medal orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Peter West
 2. Paulus Buddus
 3. Arcadio Deliart
 4. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni
 5. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 6. Vladimir ik Lihtenštán ond ik Thorn
 7. Jurand Swarzewski
 8. Auksencjusz Butodziej-Witt
 9. Julian Fer at Atera
 10. Bartłomiej Czapka
 11. Jan Grimknur
 12. Serieus Ahabejż

Srebrny medal orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Heweliusz Popow-Chojnacki
 2. Jack von Horn
 3. Guedes de Lima
 4. Orjon von Thorn-Surma
 5. Paweł Plata
 6. Carmen Laurent
 7. Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Złoty medal orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Paviel Gustolúpulo
 2. Ignacy Popow-Chojnacki
 3. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 4. Patryk Vindsor
 5. Tymoteusz von Hohenzollern
 6. Daniel January von Tauer-Krak
 7. Mikołaj Torped
 8. Adam Jerzy Piastowski
 9. Gotfryd Slavik De Ruth
 10. Mustafa Owski
 11. Michał Michaelus
 12. Eradl Adrien Marcus Pius Da Firenza
 13. Otto von Spee-Asketil

Brązowy krzyż orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Krzysztof von Thorn-Macak
 2. Sorcha Raven
 3. Juliette Alatriste
 4. Wojciech Hergemon
 5. Jihymed Niezyd
 6. Krzysztof Czuguł-Chan
 7. Yennefer Heach
 8. Henryk Wespucci
 9. Defloriusz Dyman Wander
 10. Andrzej Fryderyk
 11. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski

Srebrny krzyż orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Piotr II Grzegorz
 2. Fryderyk von Hohenzollern
 3. Konrad Jakub Arped-Friedman

Złoty krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Roland Heach-Romański
 2. Robert von Thorn
 3. John Rasmusen
 4. Laurencjusz Ma Hi at Atera

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Brązowy medal orderu Dalii

Ignacy Popow-Chojnacki
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Adam Jerzy Piastowski
Henryk Wespucci
Carmen Laurent

Srebrny medal orderu Dalii

Roland Heach-Romański
Heweliusz Popow-Chojnacki
Daniel January von Tauer-Krak

Złoty medal orderu Dalii

Orjon von Thorn-Surma
Sorcha Raven
Juliette Alatriste

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Brązowy medal orderu Ognia

 1. Auksencjusz Butodziej-Witt
 2. Tymoteusz von Hohenzollern
 3. Jihymed Niezyd
 4. Mustafa Owski
 5. Tytus Aureliusz-Chojnacki
 6. Paviel Gustolúpulo
 7. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser

Srebrny medal orderu Ognia

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 2. Zbyszko Gustolúpulo

Złoty medal orderu Ognia

 1. Nikodem Thiefs
 2. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni

Brązowy krzyż orderu Ognia

 1. Juliette Alatriste
 2. Robert von Thorn
 3. Krzysztof von Thorn-Macak
 4. Michał Michaelus

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat:

Brązowy medal orderu Liry

 1. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 2. Tymoteusz von Hohenzollern

Srebrny medal orderu Liry

 1. Peter West
 2. Heweliusz Popow-Chojnacki

Złoty medal orderu Liry

 1. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski
 2. Arcadio Deliart
 3. Patryk Vindsor

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy:

Brązowy medal orderu Harfy

 1. Roland Heach-Romański
 2. Vladimir ik Lihtenštán ond ik Thorn

Srebrny medal orderu Harfy

 1. Juliette Alatriste

Złoty medal orderu Harfy

 1. Jihymed Niezyd.

Brązowy krzyż orderu Harfy

 1. John Rasmusen.

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad:

Brązowy medal orderu Pióra

 1. Jan Grimknur
 2. Heweliusz Popow-Chojnacki
 3. Ignacy Popow-Chojnacki
 4. Serieus Ahabejż
 5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 6. Carmen Laurent

Srebrny medal orderu Pióra

 1. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni
 2. Yennefer Heach
 3. Patryk Windsor
 4. Henryk Wespucci
 5. Gotfryd Slavik de Ruth
 6. Mustafa Owski
 7. Tymoteusz von Hohenzollern

Złoty medal orderu Pióra

 1. Roland Heach-Romański
 2. Juliette Alatriste
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 4. Jihymed Niezyd
 5. Daniel January von Tauer-Krak
 6. Wojciech Hergemon

Brązowy krzyż orderu Pióra

 1. Defloriusz Dyman Wander
 2. Otto von Spee-Asketil

Srebrny krzyż orderu Pióra

 1. John Rasmusen
 2. Sorcha Raven
 3. Paviel Gustolúpulo
 4. Michał Michaelus
 5. Krzysztof von Thorn-Macak
 6. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski

Złoty krzyż orderu Pióra

 1. Fryderyk von Hohenzollern
 2. Robert von Thorn

  

Za osiągnięcia w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji:

Brązowy medal orderu Architektów

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Wojciech Hergemon
 3. Avril von Levengothon

Srebrny medal orderu Architektów

 1. Paviel Gustolúpulo.

Złoty medal orderu Architektów

 1. Piotr II Grzegorz

Brązowy krzyż orderu Architektów

 1. Roland Heach-Romański
 2. Krzysztof Czuguł-Chan

  

Za osiągnięcia na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego:

Brązowy medal orderu Biurokratów

 1. Jack von Horn
 2. Henryk Wespucci
 3. Heweliusz Popow-Chojnacki
 4. Daniel January von Tauer-Krak
 5. Leszek de Ruth
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski

 Srebrny medal orderu Biurokratów

 1. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski
 2. Juliette Alatriste
 3. Patryk Windsor
 4. Krzysztof Czuguł-Chan
 5. John Rasmusen
 6. Fryderyk von Hohenzollern

Złoty medal orderu Biurokratów

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Adam Jerzy Piastowski
 3. Paviel Gustolúpulo
 4. Ignacy Popow-Chojnacki
 5. Carmen Laurent

Brązowy krzyż orderu Biurokratów

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 3. Orjon von Thorn-Surma
 4. Robert von Thorn

Srebrny krzyż orderu Biurokratów

 1. Piotr II Grzegorz

Złoty krzyż orderu Biurokratów

 1. Roland Heach-Romański

 

Za osiągnięcia na polu działalności w Sejmie Księstwa:

Brązowy medal orderu Prawa

 1. Fryderyk von Hohenzollern
 2. John Rasmusen

 Srebrny medal orderu Prawa

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Roland Heach-Romański

Złoty medal orderu Prawa

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 2. Wojciech Hergemon

Brązowy krzyż orderu Prawa

 1. Robert von Thorn.

  

Za osiągnięcia na polu działalności w Rządzie Księstwa:

Brązowy medal orderu Salamandry

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Złoty medal orderu Salamandry

 1. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 2. Orjon von Thorn-Surma

Brązowy krzyż orderu Salamandry

 1. Krzysztof Czuguł-Chan

Srebrny krzyż orderu Salamandry

 1. Robert Janusz von Thorn.

  

Za osiągnięcia na polu sprawiedliwego i sprawnego wyrokowania

Brązowy medal orderu Sprawiedliwości

 1. Yennefer Heach

Srebrny medal orderu Sprawiedliwości

 1. Defloriusz Dyman Wander
 2. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 3. Paviel Gustolúpulo

Brązowy krzyż orderu Sprawiedliwości

 1. Wojciech Hergemon.

Złoty krzyż orderu Sprawiedliwości

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman.

  

Za osiągnięcia na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych

Krzyż Żołnierski orderu Legii Honorowej

 1. Carmen Laurent
 2. Henryk Wespucci
 3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 4. Julian Fer at Atera
 5. Tomasz Liberi

Krzyż Oficerski orderu Legii Honorowej

 1. Mustafa Owski
 2. David de Hoenhaim
 3. Tytus Aureliusz-Chojnacki
 4. Konrad Jakub Arped-Friedman

Krzyż Komandorski orderu Legii Honorowej

 1. Bartłomiej Czapka

Krzyż Komandorski z Gwiazdą orderu Legii Honorowej

 1. Jack von Horn
 2. Gotfryd Slavik de Ruth
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny