Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 938 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2007 r.

Postanowienie Mandragora Wandystanu

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Przemek (Dracon) Browarczyk
Data i miejsce urodzenia: 01.07.1990r. Gdańsk
Miejsce zamieszkania: Gdańsk (WAN)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-16 (325)
Identyfikator: A6608

Drogi Mandragorze! Zwracam się z prośbą o nadanie mi
Obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Będąc Obywatelem mam
możliwość czynnego udziału w życiu politycznym Księstwa.
Obywatelstwo daje mi także możliwość startu w wyborach, czy
zasiadania w ławach Rządowych. Chciałbym bardzo w przyszłości
decydować o losach Księstwa - oddając swój głos w wyborach.
Chcę aby zależało to także od mojego głosu, chcę brać na
siebie odpowiedzialność kto bezpośrenio decyduje o Księstwie.
Wiem, że jestem w Sarmacji już od dobrych kilku miesięcy, a
prawie nikt jeszcze o mnie nie słyszał ani nie widział mojej
aktywności. Teraz, w nowym roku 2007, chciałbym wreszcie
pokazać się innym Sarmatom i cieszyć się mikroświatem
wspólnie z innymi. Wiem, że do tego obywatelstwo nie jest
potrzebne, ale dzięki niemu poczuję się prawdziwym Sarmatą.
Już w tej chwili wspólnie z kuzynem pracujemy nad moją
pierwszą inicjatywą, która zapewne niebawem ujrzy światło
dzienne. Mam nadzieję, że Mandragor nadając mi Obywatelstwo
umożliwi mi spełnienie moich wizji.

Browarczyk

Adres IP: 83.144.80.23
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr diuk Krupiński.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny