Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePrawo łaski, abolicja (z wyłączeniem generalnej) i amnestia, poz. 9391 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie amnestii

Na podstawie art. 9 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, co następuje:

§ 1.

Orzeczone przed dniem 26 maja 2017 roku kary: więzienia oraz banicji uważa się za wykonane.

§ 2.

 Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny