Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9392 [X]

Srebrny Róg, dnia 26 maja 2017 r.

Proklamacja Króla Teutonii – akt woli

w sprawie nieuznawania godności (uchylony)

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., pragniemy wyrazić następujący akt woli.

W związku z długotrwałym nieprzestrzeganiem zasad współżycia społecznego, w tym niestosownego zachowania na uroczystościach rocznicowych Księstwa Sarmacji, obwieszczamy iż nie uznajemy żadnych tytułów posiadanych, ani tych, które zostaną nabyte w przyszłości przez Laurencjusza Ma Hiego at Aterę (AF766).

Uważamy, iż zachowanie jakie zaprezentował Laurencjusz Ma Hi at Atera jest niegodne, a okoliczności w jakich miało one miejsce – wrogie wobec Teutonii. Nadto dodać należy, iż działanie to wpisuje się w niegdyś szeroko stosowaną retorykę antyteutońską. Naszą wolą jest więc, by tytuły Laurencjusza Ma Hiego at Atery nie były respektowane na terenie Królestwa Teutonii.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny