Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9394 [X]

Almera, dnia 28 maja 2017 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie odwołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku:

w zwiazku ze złozoną rezygnacją odwołuję Fryderyka markiza von Hohenzollern ze stanowiska Pisarza.

Art. 2.

Do czasu powołania Pisarza Sekretarzowi stanu do spraw informacji Wiernemu Obywatelowi Jihymedowi Niezydowi polecam prowadzić politykę informacyjną Królestwa Baridasu i zarządzać "Heroldem".

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny