Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiUstawy, poz. 9400 [X]

Eldorat, dnia 31 maja 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017

o symbolach Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

Ustawa normuje oficjalne symbole prowincjonalne Konsulatu Sclavinii, tryb i zasady ich używania oraz tryb i zasady ich ochrony.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 7/2018 o zmianie Ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 25 lutego 2018 r.)

Art. 2.
[Symbole]

 1. Herb wielki, herb mały, biało-błekitno-czarne barwy, flaga prowincjonalna i hymn prowincjonalny są symbolami Konsulatu Sclavinii.
 2. Symbole Konsulatu Sclavinii są dobrem wspólnym wszystkich obywateli sclavińskich. Używanie symboli Konsulatu Sclavinii jest dopuszczalne jedynie z zachowaniem ich poszanowania i czci oraz przy zachowaniu ich ustawowych atrybutów w niezmienionym kształcie.
 3. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 10 000 libertów.

(Art. 2 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 7/2018 o zmianie Ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 25 lutego 2018 r.)

Art. 3.
[Herb]

 1. Herbem wielkim Konsulatu Sclavinii jest w tarczy błękitnej Jednorożec Biały, wspięty, zwrócony w prawo. Poniżej na srebrnej wstędze dewiza "Niech Trwa Ostateczna Krucjata". Całość na krzyżu gwieździstym, błekitnym z otokiem białym oparta, przez który przepleciony jest łańcuch z ogniw naprzemiennie ułożonych z kwiatangi czarnej w białe koło wpisanej i tarczy herbowej, zwięńczony krzyżem gwieździstym z tarczą herbową w polu sercowym. Całość umieszczona na płaszczu gronostajowym, barwy czarnej ze złotym zdobieniem, zwięńczonym koroną królewską ze srebrną kwiatangą w klejnocie.
 2. Herbem małym Konsulatu Sclavinii jest w tarczy błękitnej Jednorożec Biały, wspięty, zwrócony w prawo. Całość zwięńczona koroną królewską ze srebrną kwiatangą w klejnocie.
 3. Wzór herbu wielkiego Konsulatu Sclavinii zawiera załącznik nr 1.
 4. Wzór herbu małego Konsulatu Sclavinii zawiera załącznik nr 2.

Art. 4.
[Barwy]

 1. Barwami Konsulatu Sclavinii są kolory biały, błękitny i czarny, ułożone w trzech poziomych,równych i równoległych pasach, z których górny jest barwy błękitnej, środkowy jest barwy białej, a dolny jest barwy czarnej.
 2. Za kolor biały uważa się kolor zapisany w formacie RGB jako barwę o parametrach: 250, 250, 250.
 3. Za kolor błękitny uważa się kolor zapisany w formacie RGB jako barwę o parametrach: 0,163, 222.
 4. Za kolor czarny uważa się kolor zapisany w formacie RGB jako barwę o parametrach: 25, 25, 25.
 5. Wzór barw Konsulatu Sclavinii zawiera załącznik nr 3.

Art. 5.
[Flaga]

 1. Flagą Konsulatu Sclavinii jest prostokąt barwy błękitnej, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
 2. Na środku flagi umieszczone jest koło białe o promieniu równym 3/4 szerokości flagi, w które wpisana jest czarna kwiatanga w okręgu o średnicy równej połowie średnicy białego koła.
 3. Wzór flagi Konsulatu Sclavinii zawiera załącznik nr 4.

Art. 5.
[Hymn]

 1. Hymnem Konsulatu Sclavinii jest "Złoty wieniec chwały".
 2. Tekst literacki hymnu Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 5.
 3. Melodię hymnu Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 6.

Art. 6.
[Zakaz komercyjnego wykorzystania]

Symbole Konsulatu Sclavinii nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób mający na celu uzyskanie korzyści materialnej, za wyjątkiem organów administracji publicznej.

Art. 7.
[Święta i uroczystości prowincjonalne]

Świętami Konsulatu Sclavinii są:

 1. 12 marca — rocznica powstania Królestwa Sclavińskiego w roku 2007,
 2. 20 czerwca — Dzień Odolana Zwitariusza, rocznica zamieszkania patrona w roku 2013,
 3. 10 października — Dzień Konsularny, rocznica wyboru pierwszych Konsulów w roku 2013.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 7/2018 o zmianie Ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 25 lutego 2018 r.)

Art. 8.
[Ordery i odznaczenia]

(Skreślony)

(Art. 8 skreślony Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 9.
[Przepisy końcowe]

Ustawa w chodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

____________________________________

Załącznik nr 1:
Herb Wielki Konsulatu Sclavinii

 

Załącznik nr 2:
Herb Mały Konsulatu Sclavinii

 

Załącznik nr 3:
Barwy Konsulatu Sclavinii

 

Załącznik nr 4:
Flaga Konsulatu Sclavinii

 

Załącznik nr 5:

1. Bądź Sclavinio uwieńczona,
    złotym wieńcem chwały.
    Walczyć o to zawsze będzie,
    Naród twój wspaniały!

    Refren: Naprzód do boju,
    w trudzie wielkim i znoju.
    Z jednorożcem białym,
    symbolem wspaniałym!

2. Chociaż nigdy dobre czasy,
    Tobie nie służyły.
    Jednak naród z mieczem w pasie,
    Oddawał swe siły.

3. Demokrację ukochali,
    wierni tobie ludzie.
    Oddawali za Cię życie,
    w pokorze i trudzie.

 

Załącznik nr 6:
http://www.youtube.com/watch?v=9CJr7nWLacQ

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny