Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 9408 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 325

o obligatoryjnym powoływaniu Marszałka Trybunału Koronnego

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2017 roku (Dz. P. poz. 8360), art. 32hb. ust. 1. o treści:

Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę spośród asesorów

otrzymuje brzmienie:

"Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę spośród asesorów, ilekroć urząd ten pozostaje nieobsadzony, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wakatu."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny