Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9409 [X]

Almera, dnia 2 czerwca 2017 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku:

powołuję Wiernego Obywatela Jihymeda Niezyda na stanowisko Pisarza i jednocześnie odwołuję ze stanowiska Sekretarza stanu do spraw informacji. Mianowanemu urzędnikowi powierzam jej następujące obowiązki:

  1. informowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych w Królestwie Baridasu,
  2. koordynowanie pracy zespołu redakcyjnego „Herolda”.
Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny