Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 941 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 161 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 113 (70.19%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Andrzej kaw. Dzikowski: 16,
  2. Krzysztof bar. Konias: 14,
  3. Piotr diuk Hasselandzki: 12,
  4. Aleksander kaw. Nowak: 8,
  5. Michał v-hr. Radetzky: 8,
  6. Jakub kaw. Kaczyński: 7,
  7. Iwan Maria de Folvil-Arped: 7,
  8. Zbyszko bnt C*****ski: 4,
  9. Timios hr. von Kiechajas: 4,
  10. Elijahu bnt Rosenkranz: 4,
  11. Henryk kaw. Leszczyński: 3,
  12. Wiktor hr. Szpunar: 2,
  13. Piotr mar. Krause-Bumbum: 2,
  14. Bruthus Perun: 2,
  15. Michaś diuk Winnicki: 2,
  16. Michał bnt Sosnowiecki: 2,
  17. Wojciech Kaczmarczyk: 1,
  18. Konrad Hergemon: 1,
  19. Aleksander v-hr. Keller: 1,
  20. Michał bnt Czarnecki: 1,
  21. Leszek kaw. Karakachanow: 1,
  22. Mateusz kaw. Magnis-Suszek-Chojnacki: 0.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 11 (9.73%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Mniejszość Żydowska: Michał v-hr. Radetzky,
 2. Narodowy Związek Monarchistyczny: Piotr diuk Hasselandzki,
 3. Partia Pracy Sarmacji: Iwan Maria de Folvil-Arped,
 4. Sarmacka Partia Demokratyczna: Krzysztof bar. Konias,
 5. Sarmacka Partia Demokratyczna: Jakub kaw. Kaczyński,
 6. Sarmacka Partia Demokratyczna: Wiktor hr. Szpunar,
 7. Unia Konserwatywno-Liberalna: Andrzej kaw. Dzikowski.

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election: Ballot data from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\glosy-extra-full.txt.
Method: British Columbia STV
Number of Ballots: 102
Threshold Name: Droop Static Whole
Threshold Value: 13.0
Delayed Transfer of Surplus: Not Enabled.
Batch Elimination: None
22 candidates running for 7 seats.

 R|SOSNO|KOSCI|KIECH|KARAK|CZARN|MAGNI|KELLE|CZEKA|LESZC|RADET|ROSEN|WINNI|FOLVI|PERUN|KRAUS|SZPUN|HERGE|KACZM|DZIKO|KACZY|NOWAK|KONIA|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1| 2.0| 12.0| 4.0| 1.0| 1.0| 0.0| 1.0| 4.0| 3.0| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 2.0| 2.0| 2.0| 1.0| 1.0| 16.0| 7.0| 8.0| 14.0| 0.0| 4.0
 2| 2.0| 12.0| 4.0| 1.0| 1.0| 0.0| 1.0| 4.0| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 2.0| 2.0| 4.1| 1.0| 1.0| 13.0| 7.4| 8.0| 14.0| 0.2| 1.0
 3| 2.0| 12.0| 4.1| 1.0| 1.0| 0.0| 1.0| 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 2.0| 2.0| 4.1| 1.0| 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 0.2| 0.0
 4| 2.0| 12.0| 4.1| 1.0| 1.0|   | 1.0| 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 2.0| 2.0| 4.1| 1.0| 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 0.2| 0.0
 5| 2.0| 12.0| 4.1| 1.0| 1.0|   | 1.0| 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 3.0| 2.0| 4.1|   | 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 0.2| 0.0
 6| 2.0| 13.0| 4.1|   | 1.0|   | 1.0| 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 3.0| 2.0| 4.1|   | 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 0.2| 0.0
 7| 2.0| 13.0| 4.1|   |   |   | 1.0| 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 3.0| 2.0| 4.1|   | 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 1.2| 0.0
 8| 2.0| 13.0| 5.1|   |   |   |   | 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 2.0| 7.0| 3.0| 2.0| 4.1|   | 1.0| 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 1.2| 0.0
 9| 2.0| 13.0| 5.1|   |   |   |   | 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 3.0| 7.0| 3.0| 2.0| 4.1|   |   | 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 1.2| 0.0
10| 2.0| 13.0| 5.1|   |   |   |   | 4.1| 3.4| 8.0| 4.0| 4.0| 7.0| 3.0|   | 5.1|   |   | 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 1.2| 0.0
11|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   | 5.1| 3.4| 8.0| 4.0| 4.0| 7.0| 3.0|   | 5.1|   |   | 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 1.2| 0.0
12|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   | 5.1| 3.4| 8.0| 4.0| 5.0| 8.0|   |   | 5.1|   |   | 13.0| 8.0| 8.0| 13.0| 2.2| 0.0
13|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   | 6.1|   | 8.0| 4.0| 5.0| 8.0|   |   | 6.5|   |   | 13.0| 9.0| 8.0| 13.0| 2.2| 0.0
14|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   | 6.1|   | 12.0|   | 5.0| 8.0|   |   | 6.5|   |   | 13.0| 9.0| 8.0| 13.0| 2.2| 0.0
15|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   | 6.1|   | 13.0|   |   | 12.0|   |   | 6.5|   |   | 13.0| 9.0| 8.0| 13.0| 2.2| 0.0
16|   | 13.0| 6.1|   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 12.0|   |   | 8.6|   |   | 13.0| 11.1| 9.0| 13.0| 3.2| 0.0
17|   | 13.0|   |   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 14.1|   |   | 9.6|   |   | 13.0| 11.1| 9.0| 13.0| 6.3| 1.1
18|   | 13.0|   |   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   |   | 9.6|   |   | 13.0| 11.1| 9.2| 13.0| 7.2| 0.0
19|   | 13.0|   |   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   |   | 11.7|   |   | 13.0| 17.1|   | 13.0| 8.3| 4.1

Round 1: Count of first place rankings.
     Candidate DZIKOWSKI_ANDRZEJ_KAWALER_A2554_SPD is elected.
     Candidate KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD is elected.
Round 2: Transferring surplus votes from candidate DZIKOWSKI_ANDRZEJ_KAWALER_A2554_SPD.
Round 3: Transferring surplus votes from candidate KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD.
Round 4: First elimination round.
     Eliminating candidadates without any votes.
     Eliminating candidate MAGNISSUSZEKCHOJNACKI_MATEUSZ_KAWALER_A2715_NZM.
Round 5: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 4 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 3 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 2 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 1 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS.
Round 6: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 5 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 4 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 3 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 2 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 1 between KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5589_NZM.
     Candidate KOSCINSKI_PIOTR_DIUK_A1225_NZM is elected.
Round 7: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 6 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 5 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 4 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 3 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 2 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 1 between CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM, KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
Round 8: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 7 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 6 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 5 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 4 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 3 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 2 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie at round 1 between KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM, KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate KELLER_ALEKSANDER_WICEHRABIA_A5338_NZM.
Round 9: Eliminating candidate KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
Round 10: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 9 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 8 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 7 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 6 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 5 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 4 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 3 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 2 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie at round 1 between SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_, KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
Round 11: Eliminating candidate SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_.
Round 12: Eliminating candidate PERUN_BRUTHUS_A6176_PPS.
Round 13: Eliminating candidate LESZCZYNSKI_HENRYK_KAWALER_A7599_SPD.
Round 14: Eliminating candidate ROSENKRANZ_ELIJAHU_BARONET_A2578_MZ.
Round 15: Eliminating candidate WINNICKI_MICHAS_DIUK_A0441_PPS.
     Candidate RADETZKY_MICHAL_WICEHRABIA_A3163_MZ is elected.
Round 16: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 15 between KIECHAJAS_TIMIOS_HRABIAVON_A4412_NZM, CZEKANSKI_ZBYSZKO_BARONET_A1070_SPD.
     Tie at round 14 between KIECHAJAS_TIMIOS_HRABIAVON_A4412_NZM, CZEKANSKI_ZBYSZKO_BARONET_A1070_SPD.
     Tie at round 13 between KIECHAJAS_TIMIOS_HRABIAVON_A4412_NZM, CZEKANSKI_ZBYSZKO_BARONET_A1070_SPD.
     Candidate CZEKANSKI_ZBYSZKO_BARONET_A1070_SPD has the fewest votes at round 12.
     Eliminating candidate CZEKANSKI_ZBYSZKO_BARONET_A1070_SPD.
Round 17: Eliminating candidate KIECHAJAS_TIMIOS_HRABIAVON_A4412_NZM.
     Candidate FOLVILARPED_IWANMARIADE_A8032_PPS is elected.
Round 18: Transferring surplus votes from candidate FOLVILARPED_IWANMARIADE_A8032_PPS.
Round 19: Eliminating candidate NOWAK_ALEKSANDER_KAWALER_A7308_SPD.
     Candidate KACZYNSKI_JAKUB_KAWALER_A5990_SPD is elected.
     Candidate SZPUNAR_WIKTOR_HRABIA_A0611_SPD is elected.

Winners are KOSCINSKI_PIOTR_DIUK_A1225_NZM, RADETZKY_MICHAL_WICEHRABIA_A3163_MZ, FOLVILARPED_IWANMARIADE_A8032_PPS, SZPUNAR_WIKTOR_HRABIA_A0611_SPD, DZIKOWSKI_ANDRZEJ_KAWALER_A2554_SPD, KACZYNSKI_JAKUB_KAWALER_A5990_SPD, KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny