Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9410 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o orderach i odznaczeniach prowincji

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować Dekret Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji w sposób taki, iż:

    1. art. 1 ust. 2 ("Odznaczenia (krzyże) przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji.") otrzymuje brzmienie: Odznaczenia (krzyże i medale) przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
    2. art. 2 ust. 1 ("Ordery i odznaczenia nadaje Namiestnik Starosarmacji w drodze stosownego dekretu z inicjatywy własnej lub na mocy uchwały Sejmiku Koronnego.") otrzymuje brzmienie: Ordery i odznaczenia nadaje Namiestnik Starosarmacji w drodze stosownego dekretu albo Sejmik Koronny w drodze stosownej uchwały.
    3. art. ust. 2 ("Ordery i odznaczenia mogą być nadawane nie częściej niż raz na kwartał oraz podczas ważnych świąt Starosarmacji.") otrzymuje brzmienie: Ordery i odznaczenia mogą być nadawane przez każdy z uprawnionych organów, lecz przez każdy z nich nie częściej niż raz na kwartał oraz podczas ważnych świąt Starosarmacji. Jedna osoba nie może zostać odznaczona w danym kwartale dwa razy tym samym orderem lub odznaczeniem.
    4. art. 2 ust. 3 ("Każdy order i odznaczenie posiada 3 klasy: 1. brązową — najniższą; 2. srebrną — średnią; 3. złotą — najwyższą.") przyjmuje brzmienie: Każdy order i odznaczenia, z wyjątkiem medali, posiadają 3 klasy: 1. brązową — najniższą; 2. srebrną — średnią; 3.złotą — najwyższą. Medale posiadają wyłącznie jedną klasę - najwyższą.
    5. Dodaje się art. 12 [Medal Dobrego Serca] o następującym brzmieniu: Każdy kto pomoc drugiej osobie stawia na pierwszym miejscu, zasługuje na uznanie Społeczności. Medal Dobrego Serca nadawany jest wszystkim tym, którzy w obliczu katastrofy, jaka nawiedziła miasto Fer dnia 28 kwietnia 2017 roku, nie bacząc na własne zdrowie i podziały, postanowili nieść pomoc potrzebującym.

Art. 2. [Suplement do załącznika]

Do Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji dodaje się załącznik "Wzory odznaczeń" a do załącznika "Wzory baretek odznaczeńdodaje się sekcję medale wraz z baretką Medalu Dobrego Serca.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1
Wzory odznaczeń

1. Medal Dobrego Serca

 

Załącznik nr 2 
Wzory baretek odznaczeń

1. Medal Dobrego Serca

(—) Paviel mar. Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny