Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia ws. nadania obywatelstwa i ws. reintegracji, poz. 9412 [X]

Eldorat, dnia 3 czerwca 2017 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

o odmowie nadania obywatelstwa sclavinskiego

§1.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 Ustawy o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. P. poz. 9285, tekst jedn.) postanawia się odmówić nadania obywatelstwa sclavińskiego panu Radzimirowi Krasnodębskiemu (AG617).

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogloszenia. Na postanowienie o odmowie nadania obywatelstwa służy zażalenie do organu apelacyjnego.

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny