Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9415 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie powołania dzielnicy El Distrito de Tropicana

Art. 1. [Powołanie dzielnicy]

  1. Mając na względzie różnice kulturowe oraz społeczne istniejące w ramach naszej ukochanej prowincji, na podstawie art. 3a. ust. 2. Konstytucji Starosarmacji powołuję do życia nową dzielnicę Starosarmacji - El Distrito de Tropicana.
  2. Dzielnica obejmować będzie w całości wyspę Tropicanę.
  3. Stolicą dzielnicy będzie miasto Sola.
  4. W imieniu Namiestnika Starosarmacji władzę nad dzielnicą oraz jej stolicą sprawować będzie El Dictatore, jednocześnie zasiadając w Radzie Koronnej.
  5. Namiestnik Starosarmacji powołuje El Dictatore zgodnie z wyborem podjętym przez mieszkańców oraz na podstawie wewnętrznych praw dzielnicy. W przypadku przedłużającego się wakatu na stanowisku, Namiestnik Starosarmacji ma prawo powołać zarządcę dzielnicy zgodnie z własną wolą.
  6. El Dictatore otrzymuje prawo do publikowania postanowień, których zasięg działania obejmować będzie teren dzielnicy. Postanowienia muszą stać w zgodzie z prawem Księstwa Sarmacji oraz Starosarmacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia uprawnień, Namiestnik Starosarmacji ma prawo uchylić opublikowane postanowienie.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny