Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9418 [X]

Eldorat, dnia 6 czerwca 2017 r.

Ustawa

o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii

(Tytuł w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

 1. Ustanawia się ordery i odznaczenia Konsulatu Sclavinii.
 2. Orderami Konsulatu Sclavinii są:
  1. Order Jednorożca,
  2. Order Ostatecznej Krucjaty.
 3. Odznaczeniami Konsulatu Sclavinii są:
  1. Krzyż Odrodzenia Sclavinii,
  2. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa,
  3. Medal Odolana Zwitariusza,
  4. Medal Michała Stoyałowskiego,
  5. Medal Stanisława Gertalda,
  6. Medal Helwetyka Romańskiego.
 4. Ordery i odznaczenia Konsulatu Sclavinii nadaje się obywatelom sclavińskim, obywatelom sarmackim niebędącymi obywatelami sclavińskimi, mieszkańcom Księstwa Sarmacji oraz cudzoziemcom zasłużonym dla Konsulatu Sclavinii.
 5. Ordery Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii, działając w porozumieniu z Marszałkiem Senatu.
 6. Odznaczenia Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii.
 7. (Skreślony).
 8. Ordery Konsulatu Sclavinii, w każdej klasie, nadaje się tylko raz.
 9. Ordery i odznaczenia Konsulatu Sclavinii odebrać można tylko i wyłącznie gdy odznaczony dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia Konsulatu Sclavinii.
 10. Wzory baretek orderów i odznaczeń Konsulatu Sclavinii określa załącznik nr 1.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

(Art. 1 ust. 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 7 skreślony Ustawą Senatu o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 28 lipca 2018 r.)

Art. 2.
[Order Jednorożca]

 1. Order Jednorożca jest najwyższym odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Order Jednorożca nadawany jest za znamienite, niepodważalne zasługi cywilne i wojskowe, a w szczególności za owocną, tytaniczną i niestrudzoną służbę Konsulatowi Sclavinii, prowadzącą do jego rozkwitu, chwały i dominacji.

Art. 3.
[Order Ostatecznej Krucjaty]

 1. Order Ostatecznej Krucjaty jest drugim co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Order Ostatecznej Krucjaty nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Narodów Sclavińskich, a w szczególności za bohaterską walkę o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, po przez działalność samorządową, sportową, naukową, kulturalną, publicystyczną, narracyjną oraz militarną.
 3. Order Ostatecznej Krucjaty dzieli się na trzy klasy:
  1. Klasa I – Krzyż Stalowy Orderu Ostatecznej Krucjaty,
  2. Klasa II – Krzyż Żelazny Orderu Ostatecznej Krucjaty,
  3. Klasa III – Krzyż Mosiężny Orderu Ostatecznej Krucjaty.

Art. 4.
[Krzyż Odrodzenia Sclavinii]

 1. Krzyż Odrodzenia Sclavinii jest trzecim co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur Sclavinii po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011.
 3. Krzyż Odrodzenia Sclavinii dzieli się na dwie klasy:
  1. Klasa I – Krzyż Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą,
  2. Klasa II – Krzyż Odrodzenia Sclavinii.

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 28 lipca 2018 r.)

Art. 5.
[Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa]

 1. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa jest czwartym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa nadawany jest za znamienite zasługi dla nienaruszalności i integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa Konsulatu Sclavinii po przez przykładną służbę wojskową w ramach Korpusu Ekspedycyjnego Ostatecznej Krucjaty Waffen-OK.
 3. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa dzieli się na dwie klasy:
  1. Klasa I – Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa z Kwiatangą,
  2. Klasa II – Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa.

Art. 6.
[Medal Odolana Zwitariusza]

 1. Medal Odolana Zwitariusza jest piątym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Medal Odolana Zwitariusza nadawany jest za znamienite zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom.
 3. Medal Odolana Zwitariusza dzieli się na trzy klasy:
  1. Klasa I – Złoty Medal Odolana Zwitariusza,
  2. Klasa II – Srebrny Medal Odolana Zwitariusza,
  3. Klasa III – Brązowy Medal Odolana Zwitariusza.

Art. 7.
[Medal Michała Stoyałowskiego]

 1. Medal Michała Stoyałowskiego jest szóstym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Medal Michała Stoyałowskiego nadawany jest za wzorowe i owocne piastowanie urzędów publicznych w Konsulacie Sclavinii oraz zasługi w tworzeniu prawa.
 3. Medal Michała Stoyałowskiego dzieli się na trzy klasy:
  1. Klasa I – Złoty Medal Michała Stoyałowskiego,
  2. Klasa II – Srebrny Medal Michała Stoyałowskiego,
  3. Klasa III – Brązowy Medal Michała Stoyałowskiego.

Art. 8.
[Medal Stanisława Gertalda]

 1. Medal Stanisława Gertalda jest siódmym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Medal Stanisława Gertalda nadawany jest za wzorową i owocną działalność kulturalną, naukową oraz sportową.
 3. Medal Stanisława Gertalda dzieli się na trzy klasy:
  1. Klasa I – Złoty Medal Stanisława Gertalda,
  2. Klasa II – Srebrny Medal Stanisława Gertalda,
  3. Klasa III – Brązowy Medal Stanisława Gertalda.

Art. 9.
[Medal Helwetyka Romańskiego]

 1. Medal Helwetyka Romańskiego jest ósmym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
 2. Medal Helwetyka Romańskiego nadawany jest w uznaniu działań podjętych w czynie społecznym, dzięki którym ogół społeczności sclavińskiej odniósł wymierną i nieocenioną korzyść.
 3. Medal Helwetyka Romańskiego dzieli się na trzy klasy:
  1. Klasa I – Złoty Medal Helwetyka Romańskiego,
  2. Klasa II – Srebrny Medal Helwetyka Romańskiego,
  3. Klasa III – Brązowy Medal Helwetyka Romańskiego.

Art. 10.
[Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1.

Order Jednorożca

 

Krzyż Stalowy Orderu Ostatecznej Krucjaty

Krzyż Żelazny Orderu Ostatecznej Krucjaty

Krzyż Mosiężny Orderu Ostatecznej Krucjaty

 

Krzyż Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą

Krzyż Odrodzenia Sclavinii

 

Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa z Kwiatangą

Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa

 

Złoty Medal Odolana Zwitariusza

Srebrny Medal Odolana Zwitariusza

Brązowy Medal Odolana Zwitariusza

 

Złoty Medal Michała Stoyałowskiego

Srebrny Medal Michała Stoyałowskiego

Brązowy Medal Michała Stoyałowskiego

 

Złoty Medal Stanisława Gertalda

Srebrny Medal Stanisława Gertalda

Brązowy Medal Stanisława Gertalda

 

Złoty Medal Helwetyka Romańskiego

Srebrny Medal Helwetyka Romańskiego

Brązowy Medal Helwetyka Romańskiego

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny