Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9423 [X]

Almera, dnia 8 czerwca 2017 r.

Ordonans Króla Baridasu

o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu (uchylony)

W celu uhonorowania aktywności Baridajczyków oraz mieszkanek i mieszkańców prowincji Księstwa Sarmacji, a także innych obcokrajowców zasłużonych i mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Kraju Korony, ustanawia się odznaczenia przyznawane za zasługi i za pracę na rzecz Królestwa Baridasu

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych stanowimy, co następuje:

Art. 1. [Medal Anioła z Almery]

1. Mając szacunek na wszechwielkie zasługi księżnej Lilianny de Folvil–Arped, słusznie w Ojczyźnie tytułowanej Aniołem z Almery, dla jeszcze lepszego uczczenia Jej niezapomnianych zasług, dla osób zasłużonych dla Królewskiego Miasta Almery (KMA) stanowi się Medal Anioła z Almery.

2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.

3. Brązowy Medal Anioła z Almery, w uznaniu zasług nadaje Kasztelan Almery, Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

4. Srebrny i złoty Medal Anioła z Almery, w uznaniu zasług nadaje Kasztelan Almery, Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego z okazji świąt Królestwa Baridasu.

5. Medale Anioła z Almery dla Kasztelana Almery lub innych urzędników miasta nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

6. W uznaniu zasług Medale Anioła z Almery dla osób z poza Królestwa Baridasu nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

7. Medale nadaje się w postanowieniu. Jeśli postanowienie wydaje Kasztelan Almery lub urzędnik, który nie ma dostępu do Dziennika Praw należy uzyskać sankcję królewską.

Art. 2. [Medal Baridajskiego Sportu]

1. W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób zasłużonych oraz darczyńców stanowi się Medal Baridajskiego Sportu.

2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.

3. Brązowy Medal Baridajskiego Sportu, w uznaniu zasług nadaje osoba wyznaczona do zarządzania organizacją sportową, Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

4. Srebrny i złoty Medal Baridajskiego Sportu, w uznaniu zasług nadaje osoba wyznaczona do zarządzania organizacją sportową, Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego z okazji świąt Królestwa Baridasu lub w podsumowaniu międzymikronacyjnych rozgrywek sportowych.

5. Medale Baridajskiego Sportu dla osoby wyznaczonej do zarządzania organizacją sportową nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

6. W uznaniu zasług Medale Baridajskiego Sportu dla osób z poza Królestwa Baridasu nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

7. Medale nadaje się w postanowieniu. Jeśli postanowienie wydaje osoba wyznaczona do zarządzania organizacją sportową lub urzędnik, który nie ma dostępu do Dziennika Praw należy uzyskać sankcję królewską.

Art. 3. [Medal Przyjaciela Baridasu]

1. W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw, konkursów lub innej niż wymienione w art. 2 i 3 działalności na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób lub instytucji zasłużonych oraz darczyńców, którzy nie są obywatelami Baridasu stanowi się Medal Przyjaciela Baridasu.

2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.

3. Brązowy Medal Przyjaciela Baridasu, w uznaniu zasług nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.

4. Srebrny i złoty Medal Przyjaciela Baridasu, w uznaniu zasług nadaje Król lub upoważniony przez niego urzędnik Dworu Królewskiego z okazji świąt Królestwa Baridasu lub w podsumowaniu międzymikronacyjnych inicjatyw.

5. Medale nadaje się w postanowieniu. Jeśli postanowienie wydaje urzędnik, który nie ma dostępu do Dziennika Praw należy uzyskać sankcję królewską.

Art. 4. [Wzory Medali]

1. Wzory baretek medali zawarte są w załączniku.

Art. 5. [Vacatio legis]

Niniejszy Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Załącznik Nr 1 - Medal Anioła z Almery

1. brązowy       2. srebrny       3. złoty

 

Załącznik Nr 2 - Medal Baridajskiego Sportu

1. brązowy       2. srebrny       3. złoty

 

Załącznik Nr 3 - Medal Przyjaciela Baridasu

1. brązowy       2. srebrny       3. złoty


Uchylono mocą art. 1 Ordonansu Króla w sprawie uchylenia Ordonansu o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu z dnia 15 listopada 2018 roku (Dz. P. poz. 10505)

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny