Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiMarszałkowie i wicemarszałkowie Izb Sejmu, poz. 9426 [X]

Grodzisk, dnia 9 czerwca 2017 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie odwołania Marszałka Sejmu

§ 1.

Na podstawie art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku — Regulamin Sejmu (Dz. P. poz. 9149), Sejm odwołuje

Prześwietnego Daniela Januarego hr. von Tauer-Kraka

ze stanowiska Marszałka Sejmu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz, p.o. Marszałka Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny